Shop Mobile More Submit  Join Login

Comments


:icontafkah:
Tafkah Featured By Owner Mar 14, 2015
Beautiful work. :heart:
Reply
:iconnamu-the-orca:
namu-the-orca Featured By Owner 1 day ago  Hobbyist Digital Artist
Thanks :)
Reply
:icondreaming-of-serenity:
dreaming-of-serenity Featured By Owner Mar 5, 2015  Hobbyist Photographer
Beautiful and amazing gallery! :heart:
Reply
:iconnamu-the-orca:
namu-the-orca Featured By Owner Mar 6, 2015  Hobbyist Digital Artist
Thank you! :love:
Reply
:icondreaming-of-serenity:
dreaming-of-serenity Featured By Owner Mar 13, 2015  Hobbyist Photographer
You're welcome :aww:
Reply
:icontitanchief10:
TitanChief10 Featured By Owner Jan 4, 2015  Hobbyist Traditional Artist
You sure have some beautiful artwork, some look like they are photographs you really capture the realism.
A little fun fact is that I'm really into biology too, I'm actually studying biology in Groningen, hanze hoge school.;) (Wink) 
Keep up the fantastic work La la la la 
Reply
:iconnamu-the-orca:
namu-the-orca Featured By Owner Jan 5, 2015  Hobbyist Digital Artist
Heel erg bedankt! En wat toevallig - ik ben van plan ook biologie te gaan studeren op de RUG in Groningen :D
Reply
:icontitanchief10:
TitanChief10 Featured By Owner Jan 5, 2015  Hobbyist Traditional Artist
Dan neem ik aan dat je momenteel 6 vwo doet? Dat wilde ik namelijk doen alleen kan ik zelf geen vwo want ik ben slecht in talen en nederlands, dus moest ik het maar bij havo houden. Al klinkt Biologie en Medisch Laboratorium Onderzoek, Research wel lekker fancy xD
Reply
:iconnamu-the-orca:
namu-the-orca Featured By Owner Jan 5, 2015  Hobbyist Digital Artist
Tussenjaar eigenlijk, heb afgelopen jaar 6vwo afgesloten :) Haha inderdaad een mooie titel om mee aan te komen
Reply
:icontitanchief10:
TitanChief10 Featured By Owner Jan 5, 2015  Hobbyist Traditional Artist
Ahh ja dat is natuurlijk ook een optie ja, anders had je er ook wel lang over gedaan. Niet dat er iets mis is met blijven zitten... ugh. Heeft me goed gedaan. En idd, hierna nog een major toegepaste biologie en dan hopelijk aan het werk bij het NIOZ.
Reply
Add a Comment: